about

Profil

Jeg har mange års erfaring med terapeutisk arbejde med speciale i børn/familier med tilknytnings -relationsforstyrrelser. Jeg har siden 2003 været underviser på Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser for adoptanter. Jeg er ligeledes tilknyttet Familiestyrrelsen (Post Adoption service) rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelse af barn.

Deltidsunderviser på Professionshøjskolen UCC. Kursus og foredragsholder.
Herudover er jeg superviser på skoler og institutioner for børn og unge.

Read more

ADOPTIONSRÅDGIVNING

Livet som adopteret og som adoptivfamilie byder ofte på særlige problemstillinger og vanskeligheder. Det kræver specialviden om den adopteredes og adoptivfamiliens særlige vilkår for at kunne forstå samspillet/problematikken og sætte ind med den rette vejledning og hjælp.

• Hjælp til at komme godt fra start med vores adoptivbarn
• Hjælp til at bygge tilknytningen mellem barn og forældre
• At I som forældre får redskaber til at forstå og se jeres barns særlige behov, på baggrund af barnets specifikke historie.
• Hjælp til at forstå barnets signaler

mobile

Rådgivning & Terapi

Mange forældre oplever i perioder at have brug for hjælp til at få deres familie til at fungere. Ofte kan problemer i parforhold eller i forhold til børn blive så vanskeligt, at bryde at man har brug for terapeutisk hjælp.
Familie og adoptionsrådgivningen tilbyder, sammen med jer, at få afdækket problemerne og målrettet støtte nye og mere hensigtsmæssige måder at være familie på.

Purchase